เพิ่มเพื่อน
✔5 ขั้นตอน ง่าย ๆ จองทะเบียนมอเตอร์ไซค์ ได้เลขสวยถูกใจ✔
✔5 ขั้นตอน ง่าย ๆ จองทะเบียนมอเตอร์ไซค์ ได้เลขสวยถูกใจ✔

✔5 ขั้นตอน ง่าย ๆ จองทะเบียนมอเตอร์ไซค์ ได้เลขสวยถูกใจ✔

5 ขั้นตอนในการจองทะเบียนมอเตอร์ไซค์ บิ๊กไบค์ ได้เลขตรงใจด้วยตัวเองง่าย ๆ ไม่งง ไม่ยุ่งยาก และไม่มีค่าใช้จ่าย

อยากได้เลขทะเบียนสวยให้กับบิ๊กไบค์หรือมอเตอร์ไซค์คันเก่ง นั้นสามารถจองได้ด้วยตัวเองง่าย ๆ ใน 5 ขั้นตอน โดยปัจจุบันกรมขนส่งทางบกยังไม่มีระบบ จองเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ออนไลน์หรือผ่านอินเทอร์เน็ตแบบรถยนต์ ซึ่งอาจทำให้ต้องเดินทางไปดำเนินการเองที่กรมขนส่งทางบก (กรุงเทพฯ) หรือสำนักงานขนส่งจังหวัด (ต่างจังหวัด) เท่านั้น แต่เมื่อไปถึงแล้วทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องง่ายไม่มีอะไรยุ่งยาก และที่สำคัญไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการจองทั้งสิ้น

1. สามารถจองเลขทะเบียนมอเตอร์ไซค์ที่ต้องการได้ก่อนซื้อ

ยังไม่ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ก็สามารถไปจองเลขทะเบียนก่อนได้ แต่มีข้อแม้ว่าผู้จองต้องเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์เท่านั้น โดยเตรียมแค่บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนาบัตรประชาชนและมีหมายเหตุดังนี้

- จองในนามบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ต้องเป็นผู้มีชื่อในหนังสือรับรองบริษัท หรือหนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนฯ พร้อมแนบสำเนาหนังสือรับรองเอกสารฯ พร้อมคำขอ�

- จองเลขทะเบียนมากกว่า 1 คัน ต้องแนบหลักฐานการซื้อรถหรือหลักฐานทางทะเบียนรถมาด้วย

2. กรุงเทพฯ จองเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ได้ที่กรมขนส่งทางบก เขตจตุจักร แห่งเดียว/ต่างจังหวัด ไปที่สำนักงานขนส่งทางบกจังหวัด

สำหรับกรุงเทพฯ สามารถจองเลขทะเบียนมอเตอร์ไซค์ได้ที่กรมขนส่งทางบก จตุจักร เท่านั้น โดยจุดที่รับจองเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์จะอยู่ที่อาคาร 2 (อาคารเดียวกับ ต่อทะเบียน, เสียภาษี, โอนทะเบียน, ย้ายรถ) ชั้น 4 ส่วนควบคุมบัญชีรถและเครื่องยนต์

3. ยื่นแบบคำขอจองหมายเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ (รถจักยานยนต์)

เมื่อขึ้นไปถึงอาคาร 2 ชั้น 4 ส่วนควบคุมบัญชีรถและเครื่องยนต์ แล้วมองหาป้ายจองเลขรถจักรยานยนต์ ติดต่อเจ้าหน้าที่ขอจองเลขทะเบียนมอเตอร์ไซค์ โดยจะได้รับแบบคำขอจองหมายเลขทะเบียนมากรอก (อย่าลืมเตรียมปากกาไปเผื่อด้วย) ซึ่งมีช่องให้กรอกไม่มากแค่ ชื่อ, เลขที่บัตรประชาชน, และเลขทะเบียนที่ต้องการ (มีช่องให้กรอกเผื่อไว้หลายเลขเรียงตามลำดับความอยากได้อยากโดนเพื่อไม่ให้เสียเวลา เพราะถ้าเลขลำดับต้นที่ต้องการถูกจองไปก่อนแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะไล่ตามลำดับที่เราเลือกไว้รองลงมา) เสร็จแล้วก็ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ได้เลย

4. รอรับใบจองเลขทะเบียนมอเตอร์ไซค์จากเจ้าหน้าที่

เมื่อยื่นแบบคำขอจองหมายเลขทะเบียนมอเตอร์ไซค์ให้กับเจ้าหน้าที่แล้ว ก็แค่รอรับใบจองเลขทะเบียนจากเจ้าหน้าที่และอย่าลืมตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องตามที่ต้องการหรือไม่ โดยขั้นตอนทั้งหมดในการจองเลขทะเบียนมอเตอร์ไซค์นั้นจะไม่มีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

5. จองเลขทะเบียนแล้วต้องนำรถมอเตอร์ไซค์ไปจดทะเบียนภายใน 60 วัน นับจากวันที่จอง

เมื่อจองเลขทะเบียนมอเตอร์ไซค์ที่ต้องการได้แล้ว ก็เอาใบจองเลขทะเบียนที่ได้จากเจ้าหน้าที่ของกรมขนส่งไปให้กับพนักงานขายที่เราซื้อมอเตอร์ไซค์ได้เลย แต่...อันนี้สำคัญมาก อย่าลืมดูเงื่อนไขในการจองเลขทะเบียนด้วย ซึ่งมีกำหนดไว้แล้วดังนี้

- เลขทะเบียนที่จองแล้วห้ามเปลี่ยนหรือยกเลิก
- รถมอเตอร์ไซค์ที่ซื้อจะต้องนำไปจดทะเบียน "ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่จองเลข" ซึ่ง "ไม่ใช่ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ซื้อรถ" หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้วเลขที่จองไว้จะถูกยกเลิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งจะเรียกว่า พัง พลาด แห้ว หรือนก ตามภาษาวัยรุ่นก็มีความหมายเดียวกัน

ทั้งหมดก็เป็นขั้นตอนในการจองเลขทะเบียนมอเตอร์ไซค์ด้วยตัวเองง่าย ๆ เลยไม่ยุ่งยาก ไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเนื้อหาอาจเน้นไปที่ส่วนของกรมขนส่งทางบก จตุจักร กรุงเทพฯ เป็นหลัก แต่หากเป็นสำนักงานขนส่งทางบกจังหวัด (ต่างจังหวัด) ขั้นตอนโดยรวมก็คงสะดวก ไม่ซับซ้อนหรือแตกต่างจากนี้เช่นกัน

Cr : kapook
hot watches fake omega uk
gorgeous watches copy panthere de cartier

Copyright © santormotor.com 2016-2021 All rights reserved.
Powered by KPK Computer